PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE 2015

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE 2015

Papieskie Intencje Misyjne 2015 r.

 

 

Papież Franciszek ogłosił intencje misyjne na 2015 r.

Wraz z całym Kościołem modlimy się za szeroko pojęte dzieło misyjne.

Styczeń - Życie zakonne

Aby w roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnicy i zakonnice na nowo odkryli radość z naśladowania Chrystusa i starali się służyć z zapałem ubogim.

Luty - Małżonkowie w separacji
Aby małżonkowie, którzy pozostają w separacji, znaleźli akceptację i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Marzec - Udział kobiet
Aby wyjątkowy wkład kobiet w życie Kościoła został zauważony i doceniony.

Kwiecień - Chrześcijanie prześladowani
Aby prześladowani chrześcijanie mogli doświadczyć umacniającej obecności Zmartwychwstałego Pana i solidarności Kościoła.

Maj - Otwartość na misje
Aby dzięki orędownictwu Maryi chrześcijanie żyjący w środowiskach zlaicyzowanych byli gotowi do głoszenia Jezusa.

Czerwiec – Powołania
Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudziło w wielu młodych pragnienie powołania do życia kapłańskiego lub zakonnego.

Lipiec - Ubodzy w Ameryce Łacińskiej
Aby wobec nierówności społecznych chrześcijanie Ameryki Łacińskiej mogli świadczyć o miłości do ubogich i aby mieli udział w tworzeniu bardziej braterskiego społeczeństwa.

Sierpień - Współpraca z wykluczonymi
Abyśmy byli wsparciem dla tych, którzy znaleźli się na marginesie ludzkiego życia i społeczeństwa.

Wrzesień – Katecheci
Aby katecheci dawali świadectwo życia zgodnego z wiarą, którą głoszą.

Październik - Misje w Azji
Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji głosiły Ewangelię w duchu misyjnym tym, którzy jej jeszcze oczekują.

Listopad – Pasterze
Aby pasterze Kościoła, kochając głęboko powierzoną sobie owczarnię, towarzyszyli jej i podtrzymywali żywą jej nadzieję.

Grudzień – Rodziny

Aby rodziny, zwłaszcza te, które cierpią, odnalazły w narodzinach Jezusa znak nadziei.