Kościół pw. Św. Anny

Kościół pw. Św. Anny

Neogotycki kościół z końca XIX w pod wezwaniem Św. Anny to jeden z najważniejszych zabytków Stryszawy - wsi położonej w województwie małopolskim, w zachodniej części powiatu suskiego, w gminie Stryszawa. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie bielskim. Miejscowość jest siedzibą gminy

Pierwsza wzmianka o Stryszawie pochodzi z 1480 r. Założona została w II poł. XV w. przez rodzinę Słupskich herbu Śreniawa, ówczesnych właścicieli Suchej. W I poł. XVI w. wieś należała do Stanisława Słupskiego, właściciela Stryszowa i Suchej. Była w tamtych czasach ważnym wołoskim ośrodkiem pasterskim i jednocześnie stanowiła siedzibę wołoskiego wojewody. Później w posiadanie Stryszawy weszła rodzina Komorowskich. W kolejnych latach przechodziła w ręce następnych właścicieli dóbr suskich. W latach 1830-1985 w Stryszawie, w rejonie przysiółka Hucisko, znajdowała się filia zakładów metalurgicznych z Suchej. Niegdyś Stryszawa słynęła z wyrobu gontów. Do dziś jej mieszkańcy trudnią się chałupniczo produkcją drobnych przedmiotów z drewna, a także od połowy XIX w. - zabawek.
 
Ze Stryszawy pochodził Stanisław Front /kamieniarz, betoniarz i malarz/ samouk, znany z umieszczenia klamer na Akademickiej Perci na Babiej Górze. Obecnie jest wsią letniskową z uwagi na swoje położenie.

Historia parafi

Pierwsze wzmianki o potrzebie budowy kościoła w Stryszawie pojawiają się po roku 1772 r. Cesarz austriacki Józef II miał w tym interes, aby w każdej większej miejscowości powstały parafie mające służyć wychowywaniu obywateli w posłuszeństwie i uległości zaborcy. Te dążenia nie miały nic wspólnego z aktywnością Kościoła i jego Hierarchii.

Więcej →
Historia parafi